Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 16.10.2020r.

By 16 października 2020Aktualności

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że w związku z zakomunikowaniem przez Pana Premiera w dniu wczorajszym (15 października 2020 r.) wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w poszczególnych strefach zagrożenia związanych z rozwojem epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że w porozumieniu z Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, biorąc pod uwagę rekomendacje i decyzje podjęte przez Rząd, zawnioskuje o wprowadzenie następujących rozwiązań w przypadku:

szkół muzycznych I i II stopnia – ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do nauki gry na poszczególnych instrumentach i wprowadzenie hybrydowego nauczania w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo;

Centrum pragnie podkreślić, że wskazane rozwiązania na obecnym etapie stanowią jedynie propozycję regulacji w powyższym zakresie. Ostateczny kształt ogłoszonych przez Rząd zmian i obostrzeń będzie wynikał z wprowadzonych w tym zakresie zmian legislacyjnych w przepisach regulujących szczególne postępowanie w okresie epidemii COVID-19.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia uczniom szkół artystycznych możliwe najbardziej bezpiecznych warunków kształcenia w obecnym okresie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i decyzjom Rządu, Centrum zaleca niezwłoczne wdrożenie przez szkoły działań zmierzających do zorganizowania i wprowadzenia omówionych powyżej rozwiązań i systemów kształcenia w poszczególnych typach szkół artystycznych.

O ostatecznym kształcie obostrzeń i regulacji w odniesieniu do szkół artystycznych Centrum poinformuje oddzielnym komunikatem.

Skip to content