Rekrutacja w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Kazimierza Serockiego w Gubinie

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Serockiego w Gubinie zawiadamia, iż rekrutacja wstępna przeprowadzona przez nauczycieli naszej szkoły stwierdza zdolności muzyczne u Państwa dziecka.

Informacja o nas:

Nauka w PSM I st. odbywa się w dwóch cyklach:
• 6- letnim – dla dzieci w wieku 6 – 8 lat,
• 4- letnim – dla młodzieży w wieku 8 – 16 lat.

W obydwu cyklach głównym przedmiotem nauczania jest gra na instrumencie.
Dobór instrumentu odbywa się z uwzględnieniem trzech
czynników – preferencji kandydata, jego predyspozycji oraz możliwości kadrowych szkoły. Predyspozycje kandydata oceniane są przez specjalistów już na etapie rekrutacji.

W naszej szkole uczniowie mają możliwość nauki na takich instrumentach jak: flet, klarnet,trąbka, skrzypce, fortepian, akordeon oraz gitara.
Oprócz gry na instrumentach odbywają się zajęcia ogólnomuzyczne

w cyklu 6-letnim rytmika, kształcenie słuchu i audycje muzyczne,

w cyklu 4-letnim kształcenie słuchu i audycje muzyczne

zapewniają one niezwykle ważny w tym wieku rozwój słuchu, poczucia rytmu i koordynacji ruchowej.

Oprócz tego nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach chóru, lub zespołowych formach muzykowania.
ZAPRASZAMY !

Wniosek do pobrania tu: Wniosek