KOMUNIKAT DYREKTOR SZKOŁY W SPRAWIE NAUCZANIA ONLINE

By 31 marca 2020Aktualności

W dniu 25 marca 2020 roku rozpoczęła się nauka w domu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to dla nas wszystkich zupełnie nowe doświadczenie. W tym czasie niezbędne jest położenie nacisku na pracę indywidualną, samodzielność, dyscyplinę i systematyczność. Rodzicu/Opiekunie, zorganizuj dziecku odpowiednie warunki do uczenia się w domu, pomóż w kontaktowaniu się z nauczycielami.

ZASADY OGÓLNE:

  1. Lekcje indywidualne (instrument, fortepian dodatkowy) odbywają się wg planu zajęć, w dotychczasowym wymiarze, w czasie rzeczywistym.
  2. Lekcje teorii i chóru odbywają się wg dotychczasowego planu zajęć, wg zasad określonych i przekazanych uczniom przez nauczycieli prowadzących.
  3. Plan zajęć oraz zasady prowadzenia lekcji zespołów kameralnych określa nauczyciel prowadzący.
  4. Zadanie z przedmiotów teoretycznych zamieszczane są na ustalonych komunikatorach.
  5. Zasady oceniania ustalone są z nauczycielem prowadzącym lekcje.
  6. Wszystkie plany zajęć są ustalane z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy w porozumieniu z rodzicami.
  7. W razie wątpliwości dotyczących RODO proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Robertem Stańczykiem kontakt.itrs.@gmail.com

UCZNIU:

Nawiąż kontakt ze swoimi nauczycielami przez wybrany komunikator i pozostawaj w stałym kontakcie. Pracuj systematycznie, korzystaj tylko z podanych przez nauczycieli stron internetowych. Nie zapominaj o aktywności fizycznej: pobaw się z rodzeństwem, porozmawiaj z rodzicami lub ze znajomymi.

RODZICU/OPIEKUNIE:

Ustal ze swoim dzieckiem zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Dopilnuj, by zajęcia odbywały się regularnie, co potwierdzaj wpisem do Zeszytu Ucznia. Pozostań w stałym kontakcie z nauczycielami. W ramach ochrony swojego dziecka skorzystaj ze strony kampanii ,,Chroń dziecko w sieci www.dzieckowsieci.pl

Dobrej współpracy
Alicja Gil
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I-stopnia
im. Kazimierza Serockiego w Gubinie

Skip to content