Szanowni Państwo – Rodzice oraz Opiekunowie!

Jeśli Wasze dziecko interesuje się muzyką, chciałoby grać na instrumencie, zauważyliście u niego zdolności w tym kierunku – serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia muzycznego:

– dzieci młodsze (6 – 9 lat)  nauka w cyklu 6-letnim na akordeonie, flecie, klarnecie, fortepianie, gitarze, skrzypcach, trąbce;

– dzieci starsze i młodzież (10 – 16 lat) – nauka w cyklu 4-letnim na akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, skrzypcach, trąbce.

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI (polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie) odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Kazimierza Serockiego ul. Piastowska 23  66-620 Gubin  w dwóch terminach:

–  8 czerwca  2022r.

– 15 czerwca 2022r.

 

Przebieg  badania i zakres ćwiczeń przedstawimy na dniach otwartych szkoły w dniu 27 maja 2022r.

Nauka w naszej szkole opiera się na szeroko pojętym umuzykalnieniu. Realizujemy ten cel ucząc indywidualnie gry na instrumencie, a także gry w zespołach kameralnych oraz śpiewu w chórze szkolnym. Uzupełnieniem tego kształcenia jest rytmika, kształcenie słuchu oraz nauka podstaw wiedzy o muzyce i rozwijanie świadomego posługiwania się językiem muzycznym.

Kluczami do sukcesu w kształceniu muzycznym są:
– indywidualny tryb nauki pod kierunkiem pedagoga, który pozwala na dostosowanie poziomu kształcenia i wymagań do zdolności ucznia;
– cierpliwa praca dziecka w domu z aktywnym wsparciem rodziców.

UWAGA!

Rodzice dzieci pragnących podjąć naukę w naszej szkole proszeni są o złożenie w sekretariacie Szkoły (Gubin, ul. Piastowska 23) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psmgubin.pl do dnia 27 maja br. następujących dokumentów:

– wniosek o przyjęcie dziecka do PSM I stopnia (do pobrania – TU )
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (do pobrania – TU ).

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie sekretariat szkoły –

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00; tel: (68) 3594518;

sekretariat@psmgubin.pl

Serdecznie zapraszamy!!!