Zarządzenie

By 15 grudnia 2021Aktualności

 

Zarządzenie nr 5 /2021/2022

Dyrektora Szkoły Muzycznej I  stopnia w Gubinie

z dnia 15 grudnia  2021 r.

 

w sprawie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia w Gubinie  w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązujące od dnia 20 grudnia 2021r.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy i wytyczne:

 

  • W dniu 14 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 2301, zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Rozporządzenie weszło w życiez dniem dzisiejszym tj. z dniem 15 grudnia 2021 r.
  • Rozporządzenie wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie w całości lub w części funkcjonowaniapublicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

zarządzam, co następuje:

  • 1

 

W okresie od 20 grudnia  2021 r. do 09 stycznia  2022r. zajęcia dydaktyczne realizowane są z wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość według dotychczasowych zatwierdzonych w szkole planów zajęć przedmiotów teoretycznych , zajęć indywidualnych, chóru  oraz zespołów instrumentalnych  za pomocą komunikatora Microsoft Teams lub innych.

 

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content