Zarządzenie nr 8

By 27 stycznia 2022Aktualności

Zarządzenie nr 8 /2021/2022

Dyrektora Szkoły Muzycznej I  stopnia w Gubinie

z dnia 27 stycznia  2022 r.

 

w sprawie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia w Gubinie  w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązujące od dnia 27 stycznia 2022r.

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

 

Rozporządzenie wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół i placówek artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.

 

  • 1

 

W okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne realizowane są z wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość według dotychczasowych zatwierdzonych w szkole planów zajęć przedmiotów teoretycznych, zajęć indywidualnych, chóru  oraz zespołów instrumentalnych  za pomocą komunikatora Microsoft Teams lub innych.

 

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Skip to content